บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด
59/7 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

สายด่วน +66 0899942666
เบอร์ติดต่อ +66 (0) 34-414-161 to 3
เบอร์แฟกซ์ +66 (0) 34-414-165
อีเมล marketing@anusorn.co.th